Reklamace – stručný návod

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Merchator.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu, nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné poškození před přijetím zboží.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží zbavené všech nečistot, vysušené a hygienicky nezávadné.

Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady hygieny!

Zboží předané k reklamaci bude testováno (posuzováno dle závady uvedené) pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, přiloženém listě s popisem závady).

Pro popis vady výrobku doporučujeme využít Reklamační formulář.

Zboží k reklamaci nám doručte na adresu:

Merchandising For You, s.r.o.
Špindlerův Mlýn 159
543 51

O přijetí zboží do reklamace a o způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Reklamace vyřizujeme v nejkratším možném čase, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě 30 dní.

Scroll to Top